פרטיות ואבטחת מידע :

  1. החנות וכל גורם הפועל מטעמה רשאים להשתמש במידע המופיע בטופס ההזמנה על מנת להביא לך את המידע והשירות המבוקש, תוך שמירה על סודיות המידע ככל האפשר, שכן מידע אישי לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

  2. החנות והאתר מתחייבים שלא לעשות שימוש במידע שמספקים הקונים רק ע"מ לאפשר רכישה באתר ובהתאם לכל דין.

  3. החנות לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג, במישרין ובעקיפין, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה ככל שהדבר אינו בשליטת החנות ו/או הנובע מכוח עליון.

  4. האתר, החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לאורח ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

  5. לחיצה על כפתור "שלח" מהווה הסכמה לעשות שימוש במידע אישי על מנת לספק ללקוח מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים האתר\החנות ו\או למטרות סקר שוק.

  6. אעפ"כ ובאם ירצה הלקוח להסיר את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפוןהמופיע תחת האפשרות "צור קשר" באתר בכל עת.